20.05.2018

Lind Fysiurgisk Massages dataansvar

Lind Fysiurgisk Massage (LFM) behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan LFM behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at LFM kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. LFM behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og LFM sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Lind Fysiurgisk Massage er dataansvarlig, og LFM sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: John Sloth Rasmussen
Adresse: Palleshøj 19, Lind
CVR: 29340188
Telefonnr.: +45 21428036
Mail: mail@johnWebsite: https://www.lind-massage.dk

Behandling af personoplysninger

Data der indsamles:

De persondata jeg gemmer når du er kunde hos mig, er følgende:

Fornavn og efternavn
Adresse og by
Email-adresse
Telefonnummer
Hvorvidt du ønsker at modtage nyhedsbreve fra mig
Aftaler om behandlinger

Jeg fører desuden journal hvor jeg gemmer data om dig i form af:

– Behandlingens omfang

Hvor indsamler LFM oplysninger fra

Oplysningerne får LFM fra dig, enten fra On-line booking portal, indskrivning eller via mail.

Vores formål med behandling af dine personoplysninger

For at kunne indgå en aftale med dig og gemme aftalen i min kalender
For at kunne udsende påmindelser og bekræftelser på vores aftale
For at kunne oprette en faktura til dig
For at kunne se dine tidligere og fremtidige aftaler således at jeg kan yde den bedst mulige service
For at kunne føre Journal
Opretholde regnskabsdata

LFM gemmer dine oplysningerne indtil du ønsker dem ændret, slettet, ønsker at trække samtykket tilbage – eller efter 6 måneder fra din sidste aktivitet. Dog gemmes regnskabsbilag i 5 år jf. regnskabsloven.

Du kan til enhver tid ændre eller slette dine data hos LFM. Dog vil data tilknyttet faktura være gemt i systemet jf. ovenstående. Du ændrer eller sletter dine data, eller trækker samtykket tilbage, ved at benytte knappen “Ret min profil” på min booking-side (https://lindmassage.klikbook.dk).

Ønsker du at få dine data udleveret kan dette ske ved at rette henvendelse til LFM.

Kunders persondata, kan på forlangende af kunden, sendes til kunden eller en dataansvarlig i en anden virksomhed. Formatet vil være CSV-fil.

Anmodningen skal være afsendt fra kundens egen email-adresse til mail@lind-massage.dk

Kunders journaler og andre personfølsomme data er krypteret med TLS/SHA-256.

LFM benytter SSL / HTTPS-sikkerhed.

Cookies
Vi bruger cookies på hjemmesiden.

Samtykke

LFM behandling af dine personoplysninger baserer sig udelukkende på et samtykke. LFM indhenter derfor dit samtykke, inden LFM behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Når LFM indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give LFM besked om det.

Når LFM indhenter personoplysninger om unge under 18 år, skal een forælder give deres samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med databehandling ved LFM, videregives der IKKE oplysninger til 3. mand.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

LFM har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, hvad det drejer sig om:

On-Line booking portal:

LFM vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra oprettelse og indtil du ikke har benyttet portalen i 6 måneder:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer LFM dine almindelige personoplysninger i op til 6 måneder, eller indtil du beder om sletning.

Regnskab (dinero.dk):

LFM vil opbevare dine personoplysninger i en periode jf. bogføringsloven i overensstemmelse med følgende kriterier:

Bogføringsbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

Journalføring:

LFM vil opbevare dine journaldata i en periode på 6 måneder bagud. Såfremt der ikke modtages behandling i en 6 måneders periode, slettes alle dine journaldata.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. LFM kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

LFM forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på LFM websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
Lind Fysiurgisk Massage
Palleshøj 19, Lind
DK-7400 Herning
Telefon: 2142 8036
Email: mail@lind-massage.dk