fbpx
 • Privatlivspolitik for Lind Fysiurgisk Massage

  20.05.2018

   

  Lind Fysiurgisk Massages dataansvar

  Lind Fysiurgisk Massage (LFM) behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan LFM behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

  Gennemgående for vores databehandling er, at LFM kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. LFM behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og LFM sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


  Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

  Lind Fysiurgisk Massage er dataansvarlig, og LFM sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

  Kontaktperson: John Sloth Rasmussen
  Adresse: Palleshøj 19, Lind
  CVR: 29340188
  Telefonnr.: +45 21428036
  Mail: mail@lind-massage.dk
  Website: https://www.lind-massage.dk

  Behandling af personoplysninger

  Data der indsamles:
  De persondata jeg gemmer når du er kunde hos mig, er følgende:

  • Fornavn og efternavn
  • Adresse og by
  • Email-adresse
  • Telefonnummer
  • Hvorvidt du ønsker at modtage nyhedsbreve fra mig
  • Aftaler om behandlinger

  Jeg fører desuden journal hvor jeg gemmer data om dig i form af:
  – Behandlingens omfang

  Hvor indsamler LFM oplysninger fra

  Oplysningerne får LFM fra dig, enten fra On-line booking portal, indskrivning eller via mail.

  Vores formål med behandling af dine personoplysninger

  • For at kunne indgå en aftale med dig og gemme aftalen i min kalender
  • For at kunne udsende påmindelser og bekræftelser på vores aftale
  • For at kunne oprette en faktura til dig
  • For at kunne se dine tidligere og fremtidige aftaler således at jeg kan yde den bedst mulige service
  • For at kunne føre Journal
  • Opretholde regnskabsdata

  LFM gemmer dine oplysningerne indtil du ønsker dem ændret, slettet, ønsker at trække samtykket tilbage – eller efter 6 måneder fra din sidste aktivitet. Dog gemmes regnskabsbilag i 5 år jf. regnskabsloven.

  Du kan til enhver tid ændre eller slette dine data hos LFM. Dog vil data tilknyttet faktura være gemt i systemet jf. ovenstående. Du ændrer eller sletter dine data, eller trækker samtykket tilbage, ved at benytte knappen “Ret min profil” på min booking-side (https://lindmassage.klikbook.dk).

  Ønsker du at få dine data udleveret kan dette ske ved at rette henvendelse til LFM.

  Kunders persondata, kan på forlangende af kunden, sendes til kunden eller en dataansvarlig i en anden virksomhed. Formatet vil være CSV-fil.
  Anmodningen skal være afsendt fra kundens egen email-adresse til mail@lind-massage.dk

  Kunders journaler og andre personfølsomme data er krypteret med TLS/SHA-256.
  LFM benytter SSL / HTTPS-sikkerhed.

  Cookies

  Vi bruger cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookie-politik.

  Samtykke

  LFM behandling af dine personoplysninger baserer sig udelukkende på et samtykke. LFM indhenter derfor dit samtykke, inden LFM behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
  Når LFM indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give LFM besked om det.

  Når LFM indhenter personoplysninger om unge under 18 år, skal een forælder give deres samtykke.

  Videregivelse af dine personoplysninger

  I forbindelse med databehandling ved LFM, videregives der IKKE oplysninger til 3. mand.

  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

  LFM har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, hvad det drejer sig om:

  On-Line booking portal:

  LFM vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra oprettelse og indtil du ikke har benyttet portalen i 6 måneder:

  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer LFM dine almindelige personoplysninger i op til 6 måneder, eller indtil du beder om sletning.

  Regnskab (dinero.dk):

  LFM vil opbevare dine personoplysninger i en periode jf. bogføringsloven i overensstemmelse med følgende kriterier:

  • Bogføringsbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

  Journalføring:

  LFM vil opbevare dine journaldata i en periode på 6 måneder bagud. Såfremt der ikke modtages behandling i en 6 måneders periode, slettes alle dine journaldata.

  Dine rettigheder

  Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. LFM kontaktoplysninger finder du øverst.

  Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

  Revidering af privatlivspolitikken

  LFM forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på LFM websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

  Udgiver
  Websitet ejes og publiceres af:

  Lind Fysiurgisk Massage
  Palleshøj 19, Lind
  DK-7400 Herning
  Telefon: 2142 8036
  Email: mail@lind-massage.dk