At få massage, er at gå på opdagelse i sin egen krop!

Det virker aktiverende på blodkredsløbet. Huden bliver varm, fordi der sker en åbning af kapillærerne i hud og muskler. Massage giver altså bedre gennemstrømning i vævet og dermed også bedre udrensning af affaldsstoffer. Det er forklaringen på, hvorfor det forbedre restitutionen efter træning og forebygger den ømhed der kommer efter træning.

Massage virker generelt afslappende og udspændende på muskulaturen og egner sig derfor godt til behandling af smerter, spændinger, hævelser og skader i muskler.

Massage kan fjerne de smerter som er relateret til muskel- og bindevæv. Skader i bevægeapparatet vil ofte give spændinger og smerter i den omkringliggende muskulatur. Hvis skaden befinder sig i det passive væv som led og knogler, vil der komme muskelspændinger som en reaktion på skade i det passive væv.

”Mennesker der ikke tror, at de har tid til at pleje deres krop, bliver ofte tvunget, til at tage sig tid, til at pleje deres sygdom.”

Hvorfor er massage så god en behandlingsform?

Pumpeeffekt

Vene- og lymfekredsløbet fra hud og muskler øges og affaldsstoffer føres mere effektivt væk.

Kredsløbsstimulation

Blodcirkulationen i vævet øges og vævsvæsken cirkuleres bedre rundt. På denne måde slipper vævet af med affaldsstoffer og får friske forsyninger af ilt og næringsstoffer.

Udspænding

Ved almindelige strækøvelser udspændes der kun i musklens længderetning. Ved massage udspændes vævet i alle retninger og specielt der, hvor der er mest brug for det, nemlig i de dele af musklen, hvor de største spændinger er. Disse områder favoriseres og gennemarbejdes normalt grundigt.

Smidiggørelse

Eventuelt arvæv og sammenvoksninger fra tidligere skader i muskler, sener og ledbånd smidiggøres, og funktionen normaliseres.

Smertelindring

Opnås dels ved at massagen reducerer spændinger og ødem (væskeansamlinger) samt fjerner affaldsstoffer, og dels ved en påvirkning af centralnervesystemet. Massage berøringen ”overdøver” simpelthen smertesignalet ved hjælp af en hæmmende synapse i rygmarven.

Generel afslapning

Opnås især, når der gennem massage skabes smertelindring, eller når store dele af kroppen behandles, som giver en generel afslappende effekt på både krop og psyke som helhed. Generel afslapning er et værn mod stress, fordøjelses- og søvnproblemer.

Massage giver:

• Bedre kredsløb og fordøjelse
• Øget blodgennemstrømning i muskler og væv
• Balance i nervesystemet
• Større bevægelighed i led
• Større velvære og livskvalitet

Massage nedsætter:

• Kroniske smerter (fx spændingshovedpine og lændesmerter)
• Ryg- og nakke-problemer
• Hovedpine, spændingshovedpine
• Stress
• Uro i kroppen
• Koncentrationsbesvær• Risikoen for overbelastningsskader